Různé diety v léčbě cukrovky

Oficiální doporučení pro prevenci i léčbu diabetu 2. typu uvádějí, že celkový příjem tuků by měl být do 35 procent celkového energetického příjmu, 10–20 procent by měly činit proteiny a 45–60 procent sacharidy. Příjem saturovaných mastných kyselin by měl být do sedmi procent celkového energetického příjmu a příjem cholesterolu do 200 mg/den. Je také třeba individualizovat dietu tak, aby splňovala pacientovy potřeby, s cílem minimalizovat pozdní komplikace diabetu.  Základní strategií je snížení příjmu tuků a jednoduchých cukrů. Je dobré jídelníček založit na konzumaci rostlinných potravin v přirozeném stavu (ne průmyslově zpracovaných), tj. celozrnných obilovin, luštěnin, zeleniny, ovoce a ořechů. 

K dispozici je ale v současné době celá řada zajímavých diet a alternativ, o kterých bychom měli alespoň rámcově vědět.

Středomořská dieta: Středomořská dieta je charakterizována vysokým obsahem tuku (mezi 30 a 40 procenty celkového energetického příjmu) s vysokým zastoupením mononenasycených mastných kyselin (zvláště díky vysoké konzumaci olivového oleje). Tradiční středomořská dieta je bohatá na zeleninu, luštěniny, ovoce a ořechy, obiloviny (těstoviny a celozrnný chleba), olivový olej a ryby, s mírnou konzumací vína. Naopak příjem červeného a zpracovaného masa, mléka a mléčných výrobků a cukrovinek je u této diety nízký. Konzumace středomořské diety vede k 15–40% snížení rizika diabetu 2. typu. Studie PREDIMED prokázala, že důležitými složkami středomořské diety pro prevenci vzniku diabetu jsou ořechy a olivový olej, jejichž konzumace má synergický účinek.

Severská dieta: Severskou dietu je možné definovat jako racionální dietu, jež je v souladu se současnými výživovými doporučeními a zahrnuje potraviny, které jsou lokálně vyráběné nebo tradičně používané v severských zemích: ryby, žitný chléb, ovesné vločky, zelí, jablka, jahody a kořenovou zeleninu. Konzumace severské diety snižuje riziko diabetu 2. typu a mortalitu ze všech příčin.

Vegetariánská dieta: Observační studie shodně ukazují, že vegetariáni mají přibližně poloviční riziko rozvoje diabetu ve srovnání s běžnou populací. Dokonce i konzumace masa jednou týdně zvyšuje riziko rozvoje diabetu 2. typu o 38 procent, a to i po adjustaci na tělesnou hmotnost a změny tělesné hmotnosti. Vegetariánskou stravu lze s úspěchem použít také v léčbě diabetu 2. typu. Je dvakrát účinnější ve zlepšení kompenzace diabetu (snížení HbA1c), redukci tělesné hmotnosti i krevních lipidů než standardně doporučovaná diabetická dieta. Je důležité zajistit, aby vegetariánská strava byla chutná, pestrá a přijatelná i z dlouhodobého hlediska. Proto je důležité, aby tento alternativní způsob stravování probíhal pod dohledem zkušeného nutričního terapeuta a lékaře.

DASH dieta: DASH dieta (Dietary Approach to Stop Hypertension) je strava bohatá na ovoce, zeleninu, ořechy, ryby a nízkotučné mléčné výrobky, naopak omezuje konzumaci tuků, cukrů a červeného masa. Tento dietní přístup vychází zvláště z pozorování, že krevní tlak vegetariánů je nižší ve srovnání s běžnou populací. Je tedy jakousi snahou o liberálnější vegetariánský jídelníček: používat rostlinné potraviny jako základ jídelníčku, z masa dávat přednost rybám.

Vysokoproteinové diety: V poslední době jsou populární diety s vysokým obsahem proteinů.Vysokoproteinové diety by měly být teoreticky výhodné pro pacienty s diabetem 2. typu, protože ve srovnání s vysokosacharidovými dietami způsobují pouze malé zvýšení postprandiální glykémie vzhledem k nízkému obsahu sacharidů. Pro metabolismus proteinů je také třeba relativně málo inzulinu, proteiny též zvyšují postprandiální termogenezi a silně podporují pocit sytosti.

Mnozí odborníci však zůstávají k výhodám vysokoproteinových diet skeptičtí. Vysoký příjem proteinů může podporovat rozvoj diabetické nefropatie a akcelerovat ztrátu glomerulární filtrace, protože ledviny musejí odstranit zvýšené množství urey. Zvýšené koncentrace větvených aminokyselin zvyšují aktivitu proliferačních signálních drah, zejména mTOR signalizace, a zvyšují také koncentraci růstového faktoru IGF‑1. Zvýšená aktivita mTOR signalizace snižuje životnost modelových organismů, jako jsou C. elegans, mouchy nebo myši, a zvyšuje pravděpodobnost proliferativních a neoplastických procesů. Účinky vysokoproteinových diet na délku života u lidí jsou kontroverzní. Kromě zvýšené mortality na nádorová onemocnění je v některých studiích udáváno také zvýšení výskytu kardiovaskulárních onemocnění.

 Základní strategií je snížení příjmu tuků a jednoduchých cukrů. Je dobré jídelníček založit na konzumaci rostlinných potravin v přirozeném stavu (ne průmyslově zpracovaných), tj. celozrnných obilovin, luštěnin, zeleniny, ovoce a ořechů. 

„Všechno by mělo být tak jednoduché, jak jen je možné, ale ne jednodušší.“ Albert Einstein

 
 

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode