Léčba alkoholismu

 

 

LÉČBA ZÁVISLOSTI V PSYCHIATRICKÉ NEMOCNICI KROMĚŘÍŽ –ODDĚLENÍ 8B

Otevřené oddělení pro muže a ženy závislé na alkoholu nebo nealkoholových drogách, zejména na lécích, dále poskytuje detoxifikační pobyt pro drogově závislé a kombinované závislosti před nástupem do léčebných komunit.

Léčba probíhá pod vedením lékaře-psychiatra, klinického psychologa,sociální pracovnice a střednězdravotnického personálu s erudicí v oblasti léčby závislostí.

Léčba má režimový a komunitní charakter, její součástí je skupinová psychoterapie, edukace, komplex biologické odvykací léčby a pracovní terapie. Oddělení 8b je převážně zaměřeno na zvládnutí odvykacích stavů a stabilizace zdravotního stavu pacientů, dále na jejich vzdělávání týkající se problematiky závislosti.

Motivovanější pacienti jsou zařazeni do menší psychoterapeutické skupiny pod vedením psychologa, která je zaměřena na bližší sebepoznání a pochopení souvislostí závislostního chování. Součástí léčby je i možnost překladu na odd. 15, kde probíhá intenzivnější psychoterapie. Rodinní příslušníci pacientů mohou využívat nabídky pravidelných setkání s lékařem a psychologem oddělení, která jsou podle potřeby věnována vzdělávání o problematice závislosti či řešení konkrétních rodinných, manželských a osobních problémů.

Po absolvování komplexní protialkoholní je naším pacientům nabízena možnost docházet do psychiatrické a psychologické ambulance a také pravidelné, jednou měsíčně konané A-kluby, kde se bývalí pacienti (absolventi) setkávají s aktuálně hospitalizovanými a mohou si zde předávat cenné informace, zkušenosti a rady. Na toto setkání jsou pravidelně zváni i blízcí našich pacientů.

Podmínky přijetí k léčbě závislostí:

  • objednání k léčbě osobně nebo telefonicky na odd. 8b tel. 573 314 218, odd. 15 tel. 573 314 378, odd. 8a tel. 573 314 215
  • OBJEDNACÍ DOBA BÝVÁ OKOLO TŘÍ MĚSÍCŮ!
  • dobrý zdravotní stav umožňující zapojení do režimové léčby,dopručujeme před nástupem na léčbu návštěvu zubního lékaře, gynekologa, event. odborného lékaře při chronickém onemocnění
  • k přijetí je nutné doporučení psychiatra, praktického lékaře
  • týden před plánovaným nástupem k léčbě je nutno termín nástupu telefonicky potvrdit
  • před nástupem k léčbě je nutná alespoň týdenní abstinence
  • toaletní potřeby bez obsahu alkoholu, sportovní oděv a obuv, osobní oblečení

Po dokončení 3měsíční léčby nabízíme využití rekondičních pobytů na oddělení kde léčba proběhla. Termín nástupu určíte před propuštěním z léčby, nebo je možné objednat na odd. 8a tel. 573 314 215, na odd. 8b tel. 573 314 218, nebo na odd. 15 tel. 573 314 378, je nutné týden předem termín nástupu potvrdit. Délka rekondičního pobytu je 5 až 10 dnů, nástup je v neděli, klient přichází přímo do režimu odd., vycházky, pracovní terapie jsou hned od prvního dne pobytu. Rekondiční pobyt je součástí dolečovacího procesu.

Počet lůžek: 36
Telefon: 573 314 218
Primář: prim. MUDr. Adéla Stoklasová, e-mail: stoklasovaa@pnkm.cz
Lékař: MUDr. Ľubica Žákovičová, e-mail: zakovicoval@pnkm.cz 
Psycholog: Mgr. Sára Hutečková, e-mail: huteckovas@pnkm.cz 
Adiktolog: Bc. Petra Ondráčková, e-mail: ondrackovap@pnkm.cz
Vrchní sestra: Dana Bartáková, e-mail: bartakovad@pnkm.cz
Staniční sestra: Bc. Monika Škrabalová, email: skrabalovam@pnkm.cz
Sociální pracovnice: Mgr. Iva Veselská, e-mail: veselskai@pnkm.cz
Email oddělení: zavislosti@pnkm.cz

Návštěvní doba:
Po – Pá 15:00 – 16:30
So, Ne 9:30 – 11:30 a 14:00 – 17:00

Stránky věnované léčbě závislostí: https://www.pomocvzavislosti.cz/

 

 

LÉČBA ZÁVISLOSTI NA ALKOHOLU A PATOLOGICKÉM HRÁČSTVÍ PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Húskova 2, 618 32 Brno ČERNOVICE

 

Pro léčbu závislostí je v nemocnici určeno oddělení č. VI, které se skládá ze stanic č. 19 a 4. Na stanici č. 19 se léčí pacienti závislí na alkoholu a patologickém hráčství. Stanice je koedukovaná, má 35 lůžek, na které jsou přijímáni muži i ženy starší 18-ti let.

Léčba závislostí je náročná a dlouhodobá, trvá zpravidla 13 týdnů. Léčba má své zákonitosti a pravidla, které je třeba dodržovat. Základem léčby je skupinová i individuální psychoterapie a režim spočívající v dodržování pevně strukturovaného rozvrhu jednotlivých denních aktivit. Pacienti se účastní skupinové psychoterapie, vedou si deníky, do kterých každý den zaznamenávají své myšlenky a postřehy, zapojují se do pracovních aktivit. Do léčebného procesu jsou zahrnuty i přednášky zaměřené na negativní působení alkoholu, na duševní i tělesné zdraví. Tématické skupiny pomáhají získat lepší náhled na závislost, poskytují informace, které mohou být abstinujícím pacientům v dalším životě prospěšné. Stanice funguje na principu terapeutické komunity (česky léčebného společenství), kde se pacienti spolupodílejí na chodu stanice. Na základě spolusprávy pacienti rozhodují a spolupracují na zajištění části denního programu. Pacienti se mohou v průběhu dne volně pohybovat v parku nemocnice a po absolvování úvodní části léčby mají možnost využít vycházek do města a výjezdů do domácího prostředí. Především výjezdy do domácího prostředí slouží k ověření jejich stavu a připravenosti na návrat domů. Návštěvy pacientů jsou povoleny denně ve vyhrazených hodinách. Ubytování je poskytováno ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Dispoziční uspořádání stanice zajišťuje dostatek soukromí každému pacientovi. Terapeutický tým je tvořen lékaři se specializací psychiatrie a klinickými psychology. Součástí terapeutického týmu jsou proškolené všeobecné sestry, které mají s poskytováním zdravotní péče v této oblasti velké zkušenosti. Do týmu rovněž patří i zdravotně sociální pracovnice. Léčba je plně hrazena zdravotními pojišťovnami, pacient platí pouze regulační poplatky ve smyslu zákona č. 48/1997 Sb., v platném znění.

Co by si měl vzít pacient s sebou při nástupu na léčbu:

- doporučení od ambulantního psychiatra

- kartu pojištěnce, občanský průkaz

- domácí oblečení, domácí obuv

- sportovní oblečení, sportovní obuv

- hygienické potřeby

- díly tiskopisu Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, pokud ji má již pacient vystavenu

 Po ukončení léčby doporučujeme všem pacientům, pokračovat v ambulantní léčbě, s cílem zvýšit jejich šanci na dlouhodobou abstinenci.

K léčbě závislosti se můžete objednat na tel. 548 123 319. Přijímací dny jsou pondělí a čtvrtek. Čekací doba na volný termín může být 2 až 4 týdny.

 

  Pro pacienty, kteří z jakýchkoliv důvodů nejsou schopni zvládnout náročný léčebný režim stanice č. 19, jsou určeny tzv. rehabilitačně - ostřízlivovací pobyty na stanici č. 4, jejichž délka je stanovena individuálně podle aktuálních potřeb pacienta. Objednat se na tento pobyt můžete na tel. 548 123 304. Součástí stanice č.4 jsou i detoxifikační lůžka.Pacienti, kteří mají zájem jen o krátké přeléčení v délce 1 až 4 týdnů s následnou ambulantní léčbou, mohou těchto lůžek využít. Objednat se mohou na tel. 548 123 304. Tato lůžka ale slouží především k detoxifikaci problémových uživatelů nealkoholových návykových psychotropních látek, zejména a těch, kteří chtějí po detoxifikaci pokračovat v léčbě v terapeutické komunitě. O této její funkci se dovíte více na drogových informačních serverech (např. www.drogy-info.cz a dalších).

 

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode