Onemocnění ledvin a dieta

 
Výskyt chronického onemocnění ledvin (chronic kidney disease – CKD) narůstá, odhaduje se, že celosvětově CKD postihuje již 10 až 15 procent populace. 

Při konzervativní léčbě CKD musejí pacienti dodržovat nízkobílkovinnou dietu, aby se minimalizoval metabolický odpad z proteinů a obratu aminokyselin. Jiná situace nastává, pokud už dojde k zahájení dialýzy. „Při každé dialýze dochází k opakované ‚extrakci‘ aminokyselin a proteinů, a to zejména u peritoneální dialýzy, kde mohou proteiny snadno procházet pobřišnicí. Kromě toho je dialýza katabolický stimul a tím zvyšuje obrat proteinů v těle pacienta. V důsledku toho potřebují dialyzovaní pacienti dietu s vyšším podílem proteinů kvůli zajištění dostatečné výživy. Ovšem mnoho pacientů s chronickým onemocněním ledvin vykazuje snížení chuti k jídlu, což je činí náchylnými k rozvoji podvýživy.“

Doporučený příjem u zdravých dospělých je 0,8 g bílkovin na kg ideální tělesné hmotnosti a den. 

U nízkobílkovinné diety (low‑protein diet – LPD) je to 0,6 g bílkvin na kilo váhy. Taková dieta dokáže zpomalit postup onemocnění ledvin.

 U velmi nízkobílkovinné diety (very‑low‑protein diet – VLPD) je omezení bílkovin 0,3 až 0,4 g. „K VLPD ale můžeme přistoupit, jen pokud pacient užívá spciální léky, takzvaná ketoanaloga aminokyselin. Ketoanaloga jsou organické karboxylové kyseliny, které jsou analogické jednotlivým přirozeným aminokyselinám, ale obsahují místo aminoskupiny ketoskupinu. „Nízkobílkovinná dieta snižuje tvorbu dusíkatých odpadních produktů, tedy urey, z obratu aminokyselin. Jakékoli další snížení příjmu dusíku by mohlo zlepšit urémii, ale neposkytovalo by dostatek aminokyselin k pokrytí normálních ztrát a vedlo by k malnutrici. VLPD se suplementací ketoanalog otevírá cestu k oběma cílům: Příjem proteinů je více snížen, což snižuje nálož dusíku, ale zároveň dokážeme udržet biologickou hodnotu diety, a to i ve smyslu přijmu energie Pro účel této suplementace je klinikům k dispozici Ketosteril. Jde o přípravek, který obsahuje ketoanaloga esenciálních aminokyselin leucinu, isoleucinu, valinu a fenylalaninu. Nejde o bílkovinnou podporu, jak se někdy nepřesně říká, ale o lék určený specificky pro nemocné s těžkým poškozením renálních funkcí. Nemá smysl jej nasazovat pacientům, kteří nejsou schopni nízkobílkovinnou dietu dodržovat, proto je tak extrémně důležitá adherence k léčbě. Při dávkování jedna tableta na 5 kg hmotnosti může nemocné zarazit velké množství tablet - vlastně konzumují kosmonautickou stravu.

Informace o nízobílkovinné dietě lze získat na stránce www.nizkobilkovinnadieta.cz , nutná je ale konzultace lékaře a opakované kontoly nutričním terapeutem. 

 

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode