Zdravý životní styl

  Zůstat zdravý jistě není smyslem života,  ale rozhodně nám to umožní lépe k svým cílům směřovat. Realizace doporučení uvedených v následujících kapitolách by Vás neměla připravit o volný čas a plně zaměstnávat.  Naopak, to co si sami vyberete by se mělo postupně  stát přirozenou  a příjemnou součástí Vaší každodennosti a jen jaksi mimoděk vést k tomu, že se budete cítit lépe. Čím dříve si člověk uvědomí potřebu změny svých návyků a čím dříve na nich začne pracovat, tím to bude jednodušší a hlavně účinnější. Začít se pravidelně hýbat je mnohem jednoduší ve třiceti, když si prvně všimneme rostoucího bříška a zadýchávání do kopce, než po padesátce s třiceti kily navíc, vyhřezlou ploténkou a  artrózou v obou kolenou... Ale nikdy není pozdě. 

  Změny životního stylu  a další preventivní  opatření, kterými se budu dále zabývat,  snižují riziko těch nejčastějších onemocnění, která jsou hlavní příčinou "pracovní neschopnosti" - tedy především běžných infekcí a "bolestí zad".   Další  opatření pomohou  předcházet vážným nemocem vedoucím  k trvalé  invaliditě (degenerativní onemocnění páteře a kloubů)  a přečasným úmrtím - zejména obezitě, cukrovce, onemocněním srdce a cév,  demenci, nádorům...

 

Základní preventivní opatření:

1) Prevence nejběžnějších infekcí opatřeními k "posílení imunity" - např. otužování, strava s dostatkem přirozených vitamínů, očkování,  vyhýbání se kontaktu s nemocnými  v době vyššího výskytu onemocnění, vynechání kouření...

2) Pravidelné každodenní cvičení, které dokáže účinně předcházet bolestem zad způsobeným ochablým nebo nevyváženým svalstvem a jednostrannou pracovní zátěží. Správné cvičení zároveň představuje jedinou účinnou prevenci trvalých poškození páteře a kloubů a řídnutí kostí.

3) Pravidelná každodenní chůze a další vytrvalostní pohybové aktivity pomůže spolu s dietní stravou udržovat správnou hmotnost, předcházet cukrovce, vysokému krevnímu tlaku a srdečně-cévním onemocněním. Zároveň je prokázáno, že pravidelná aerobní fyzická aktivita v intezitě, která vede k zvýšení fyzické zdatznosti, vede i k zlepšení paměti a kognitivních funkcí obecně,

4) Správná nízkokalorická strava  s omezením masa, uzenin, živočišných tuků  a cukru a naopak bohatá na syrovou zeleninu a ovoce, ořechy, rostlinné oleje a ryby  funguje jako prevence  obezity, cukrovky, onemocnění srdce a cév, DEMENCE i nádorových onemocnění.  V poslední době je  mezi laiky často doporučována bezlepková strava jako zdraví prospěšná i pro lidi, kteří netrpí nesnášenlivostí lepku - toto tvrzení není pravdivé!Naopak - vyšší příjem glutenu zřejmě vede k nižšímu riziku rozvoje diabetu 2. typu, tvrdí studie výzkumníků z Harvardovy univerzity. Svoje závěry prezentovali na odborné konferenci American Heart Association, která se počátkem dubna konala v americkém Portlandu. Podle nich nižší příjem glutenu vede rovněž ke snížení příjmu vlákniny, která je známa jako protektivní faktor diabetu 2. typu. Vědci pod vedením Geng Zonga, PhD, výzkumníka z oddělení výživy na Harvard University’s T. H. Chan School of Public Health posuzovali spojitost mezi příjmem glutenu a zdravotními důsledky u více než 200 000 lidí, jejichž data převzali ze tří jiných dlouhodobých studií. Participanti vyplňovali dotazníky ohledně svého stravování každé dva roky a pravidelně byl rovněž monitorován jejich zdravotní stav. Během třiceti let byl u více než 15 000 z nich diagnostikován diabetes 2. typu. Většina účastníků přijímala denně méně než 12 g glutenu denně, ale ti, kdo jej konzumovali více, měli nižší pravděpodobnost vzniku diabetu. Účastníci s nejvyšším denním příjmem glutenu měli o 13 procent nižší riziko diabetu než ti, kteří ho konzumovali méně než 4 g denně. Bezlepková dieta se v posledních letech stala módou a dodržují ji často i ti, kdo netrpí celiakií ani alergií na lepek. „Náš výzkum ukazuje, že bezlepková dieta zřejmě nemusí být prospěšná zdraví, minimálně s ohledem na riziko diabetu,“ uvedl Zong. Výsledky uvedené studie se řadí k rostoucímu počtu důkazů v tomto směru. V březnu se proti bezdůvodnému omezování lepku ve stravě vyjádřila také ACC.

5) Vynechání kouření, které výrazně zvyšuje riziko onemocnění průdušek, nádorů plic a močového měchýře a  onemocnění srdce a cév.

6) Výrazné omezení nebo vynechání alkoholu.  Negativní důsledky pití alkoholu na zdraví jednoznačně převažují nad někdy úvaděnými zdravotmími přínosy. 

 

 

Pohybem můžeme významně ovlivnit prognózu našich diabetiků

Účastníci 51. diabetologických dnů v Luhačovicích měli možnost si v odpoledních hodinách a ztemnělém kinosále kulturního domu Elektra vyslechnout přednášku prof. MUDr. Štěpána Svačiny, DrSc., MBA, přednosty III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, která se týkala vztahu myokinů a diabetu. Prof. Svačina připomněl vliv fyzické aktivity na lidský organismus a úlohu myokinů, díky nimž jsme schopni pozitivní efekt pohybu na zdraví vysvětlit.

Sdělení zaznělo během bloku Tělovýchovné lékařství a diabetologie. Ačkoli nádherné počasí lákalo spíše k posezení před kulturním domem, na přednášce se sešlo mnoho především mladých diabetologů, což prof. Svačina ocenil.

Nedostatečný pohyb diabetiků je nejrizikovějším faktorem jejich nemoci

„Inaktivita pacientů s diabetem je pro jejich zdravotní stav asi dvakrát nebezpečnější než obezita. Pokud bychom našim nemocným dokázali doporučit pohyb, významně bychom jejich nemoc ovlivnili,“ uvedl v úvodu svého sdělení profesor Svačina. „Současně je možné působit pohybem preventivně proti výskytu diabetu II. typu, a to až o 50 procent, jak ukazují výsledky studií. Někdy stačí, aby osoby, které nemohou cvičit, alespoň chodily.“

Už autoři starších učebnic fyziologie tušili, že existuje nějaký „exercise factor“, který je pro zdraví prospěšný, ale jeho povaha nebyla známa. Pomýšlelo se na metabolity, které ve svalu při pohybu vznikají, případně na neutrotrofní faktory, ale správným se ukázal až koncept myokinů. Podařilo se prokázat, že při zátěži dokáže příčně pruhovaný sval významně ovlivnit metabolickou a fyziologickou aktivitu ostatních orgánů, a to díky bezmála stovce látek vylučovaných do krevního oběhu. Jedná se o proteiny a peptidy, které byly klasifikovány jako myokiny (cytokiny produkované myocyty). Mezi ně patří interleukiny IL‑4, IL‑6, IL‑7, IL‑15, myostatin, LIF (leucemia inhibitory factor), BDNF (brain‑derived neurotropic factor), IGF‑1 (insulin‑like growth factor), FGF‑2 (fibroblastový růstový faktor 2), FGF‑21, FSTL‑1 (folistatin‑related protein 1), irisin, EPO (erytropoetin), BAIBA (β‑aminoisobutyric acid) a další. K nejvýznamnějším myokinům patří interleukin IL‑6.

V tuto chvíli jsou známy čtyři základní funkce myokinů v organismu: vliv na růst svalových vláken a regeneraci obecně, regulace metabolismu, především ovlivnění inzulinové rezistence, imunosupresivní efekt a v neposlední řadě regulace výdeje energie, která souvisí s hnědnutím bílé tukové tkáně. Bílá tuková tkáň se pod vlivem cvičení a myokinů může měnit na béžovou obsahující více mitochondrií a vakuol a schopnou uvolňovat více energie.

Dlouhodobá fyzická aktivita tlumí postprandiální zánět

Velmi důležitý je protizánětlivý efekt pohybové aktivity, někdy se o něm hovoří jako o „exercise imunology“. Myokiny ovlivňují koncentrace prozánětlivě působících látek a snižují zvýšenou koncentraci CRP. Předpokládá se také určitý protinádorový mechanismus, ale zatím se přesně neví, jakým způsobem je antiproliferační aktivita buněk ovlivněna. „Nás zajímá především ovlivnění postprandiálního zánětu. Je zajímavé, že mladý člověk může sníst cokoli, pokud nesklouzne k nějakému významnému excesu, a k žádnému zánětu u něj nedojde. Ale jak stárne, dá se říci, že skoro každé jídlo u něj postprandiální zánět vyvolá, což prokazatelně platí u padesátiletého diabetika 2. typu s hypertenzí a obezitou. Ten ať sní cokoli, bude mít zvýšené CRP i leukocyty, bez ohledu na dietní opatření,“ vysvětluje prof. Svačina a dodává, že proti zánětu se dříve působilo například užíváním vitaminů a antioxidancií nebo přidáním více ovoce a zeleniny do stravy. Vše ale bylo neúspěšné. Postprandiální zánět lze ovlivnit jen fyzickou aktivitou. „Pokud se člověk pravidelně pohybuje, ke vzplanutí postprandiálního zánětu u něj nedojde, i když sní větší dávku tučného jídla. Ovšem pokud se hýbat přestane, tento efekt u něj do dvou měsíců odezní. Jsou známy případy vrcholových sportovců, kteří poté, co skončili se sportem, dostali těžkou aterosklerózu. Efekt pohybu je tedy velmi významný, ale je relativně krátkodobý, a proto je potřeba hýbat se pravidelně,“ shrnuje prof. Svačina s tím, že diabetik má lepší prognózu, pokud kombinuje silovou a aerobní aktivitu. Předpokládá se, že pak mají vyplavené myokiny trochu jiné spektrum.

„Závěrem lze konstatovat, že pohyb diabetikům prospívá, což může vysvětlit myokinový koncept. Zlepšení inzulinové sekrece a senzitivity je nepochybné, dále je pozorován větší výdej energie a tlumení systémového i postprandiálního zánětu. Myokiny a jejich substituce budou jistě předmětem dalšího výzkumu do budoucna,“ uzavřel prof. Svačina.

 

 

Obézní nesportující lékař není pro pacienta dobrým příkladem

Před zahájením bloku Tělovýchovné lékařství a diabetologie, který proběhl v rámci letošních Diabetologických dnů v Luhačovicích, položila redakce MT několik otázek prof. MUDr. Štěpánu Svačinovi, DrSc., přednostovi III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Zajímala nás propagace pohybu v ordinacích diabetologů i mezi lékaři samotnými.

Proč se tak málo sdělení na odborných diabetologických akcích věnuje významu pohybu u diabetiků?

Je to bohužel odrazem skutečnosti, že všechny studie, které se týkají pohybu, jsou metodicky těžké a nemají takovou finanční stimulaci jako výzkum farmakologický. Z celé medicíny je tato oblast málo prozkoumaná. Máme sice sportovní lékařství, ale to se soustřeďuje pouze na sportovce. Pohybem nemocných lidí se nikdo systematicky nezabývá, protože – a to si musíme přiznat – farmaceutické firmy v tom nevidí obchodní potenciál. Jsem ale optimistou a myslím, že se to hodně mění. Pokud se podíváme na kongresy v cizině i u nás, počty sdělení přibývají. Dokladem jsou i letošní Luhačovice, kde máme samostatný blok přednášek věnovaný tělovýchovnému lékařství.

Jak intenzivně je pohybová terapie pacientům diabetology doporučována?

Každý diabetolog ví, že na diabetes 1. i 2. typu má pohyb podstatný vliv, je to ve všech knihách, u zkoušek i u atestace, ale diabetologové to v praxi příliš nerespektují. Většina diabetologů pacienta edukuje, ale dále se o dodržování pohybové aktivity moc nezajímá. Přitom by stačilo se pacienta ptát a jeho fyzickou aktivitu zaznamenávat do dokumentace, aby měl pocit, že je to opravdu důležité. My to například u nás na klinice děláme, ale není to běžné. Kolega Matoulek používá ještě výstižnější termín „preskripce fyzické aktivity“, což vystihuje, že pohyb, stejně jako lék, jsou předepsány a doporučeny lékařem s ohledem na individuální potřebu, věk, komorbidity a vývoj cukrovky. Náš obor se mění a já doufám, že za několik let budou zdravotní sestry zapisovat a vyhodnocovat i tělesnou aktivitu, stejně tak jako vyhodnocují a zapisují do dokumentace jídelníčky, a lékař se k pohybu bude pravidelně vracet.

Proč pacienti nechtějí cvičit?

Pacienti se většinou odhodlají navštívit nějaké fitcentrum. Jenže pro toto zařízení je ideální klient podnikatel nebo mladá žena, čili někdo, kdo je relativně bohatý a motivovaný na svém těle pracovat. Kromě cvičení tam tito lidé nechají peníze i za doplňky stravy, speciální výživu a sportovní věci. Teď si představte situaci, že do takového centra přijde člověk, který je nemocný, často obézní, a do té jejich komunity nezapadá. Navíc tito lidé pohyb rádi nemají a hledají si různé výmluvy, takže se nemůžeme divit, že to většinou dopadne špatně.

Lze tedy vůbec diabetiky rozpohybovat?

Řešením je centralizace těchto pacientů a vytváření edukačních programů přímo pro ně, aby kolem sebe viděli stejné lidi, jako jsou sami. Zjistili jsme, že je dobré, když je do těchto programů zapojen i psycholog, který je přesvědčuje a podporuje. Dobrou zkušenost máme s bývalými sportovci. Všichni ti, kdo se v mládí hýbali, a nemuselo to být závodně nebo vrcholově, kdo byli prostě odmala v rodině vedeni ke sportu, se ke sportu dokáží vrátit. U toho, kdo to nikdy nedělal, je téměř vyloučeno, že bychom ho k pohybu trvale přivedli. Dále víme, že čím je cvičení dál od domova, tím je adherence menší. Proto doporučujeme cvičení v domácím prostředí, kdy po úvodním zaškolení pacient šlape doma na rotopedu a dívá se u toho třeba na televizi. Dalším stimulantem mohou být zařízení, která detekují pohyb a umějí dělat grafy a záznamy, takže pacient skutečně vidí, jak se hýbe. On si někdy myslí, že režim pohybové aktivity dodržuje, ale zapomíná na to, že měl třeba hodně práce a sportování vypustil. Firmy se teď soustředily na zařízení, která třeba monitorují glykémii, krevní tlak, puls, intenzitu pohybu a další parametry. To jsou všechno věci, které dokáží pohybovou aktivitu podpořit a objektivizovat. Ideální by samozřejmě bylo, kdyby výstupy z takových zařízení byly součástí lékařské dokumentace.

A jak může své pacienty motivovat lékař?

Lékař může pacienta o těchto nových možnostech informovat, a pokud by se nejednalo o drahá zařízení, výstupy z nich po pacientech požadovat. Tak jako se dnes běžně stahují údaje z glukometru, bylo by možné chtít i data z těchto záznamových zařízení. No a pak hraje svou roli osobní příklad lékaře. Obézní nesportující lékař není pro pacienta dobrým vzorem.

 

ČOV: Sport jako prevence by měl být uzákoněn

Medical Tribune 6/2013 Zdroj: Medical Tribune
 
Na konferenci České společnosti tělovýchovného lékařství přijal pozvání předseda Českého olympijského výboru Ing. Jiří Kejval. V rozhovoru pro Medical Tribune žádá lékaře, aby znovu přiblížili medicínu ke sportu tak, jak tomu bylo v minulosti.
 
 

Co je pro vás  v současnosti podstatné?

Český olympijský výbor a olympionici chtějí podpořit a pomoci prosadit zásadu: sport jako prevence nemocí. Sport by měl fungovat jako „návyková“ součást životního stylu. Je nutné začít už u dětí. Čím více dětí bude sportovat, čím více si jich v útlém věku vytvoří pozitivní vztah k pohybu, tím bude zdravější budoucí dospělá generace. Ostatně to prospěje i vrcholovému sportu, kde platí jako i v jiných nesportovních oborech „pyramidální princip“ – čím širší základna, tím může být vyšší vrchol.

Ale vraťme se hlavně ke zdravotnímu hledisku sportu. Za posledních patnáct let u nás dramaticky přibylo obézních dětí. Ze snímku pracovního dne dětí vyplynuly následující skutečnosti – zatímco v roce 1995 se děti dívaly dvě hodiny na televizi a tři hodiny se hýbaly, v současnosti sledují také dvě hodiny televizi, ale navíc ještě sedí dvě a půl hodiny u počítače a fyzické aktivitě se věnuji 45 minut. Nedostatek pohybu pak vede k nárůstu hmotnosti. Přitom až 90 % dětí inklinuje ke sportu, jde jen o to vytvořit jim pro sportování podmínky.

Ale i většina dospělých má ke sportu spíše pasivní vztah…

Jaký je přístup celé české společnosti ke sportu, o tom vypovídají statistiky Evropské unie. V Česku sportuje pravidelně 32 % lidí, v Německu to je 74 %, přičemž kritéria pravidelné pohybové aktivity v této statistice naplňuje každý, kdo se hýbe jednu hodinu týdně, třeba formou procházky.

Nedostatek pohybu a s ním spojené zdravotní problémy mají i své ekonomické hledisko. V loňském roce vydaly zdravotní pojišťovny desítky miliard korun na léčbu diabetu, to je onemocnění, které mnohem častěji postihuje obézní. Prevencí obezity bychom předešli i velkému procentu výskytu diabetu.

Zdravotní pojišťovny mají své fondy prevence, které nejsou podle mého názoru vždy využívány nejúčelnějším způsobem. Ze zámořských průzkumů je však známo, že dolar investovaný do sportu přinese čtyři dolary úspor na nákladech na zdravotní péči. Proč by tedy pojišťovny aktivně nepodpořily sportovní aktivity dětí i dospělých?

Jak chce Český olympijský výbor přispět k tomu, aby se Češi více pohybovali?

V současnosti jsme zahájili jednání na Ministerstvu zdravotnictví České republiky o změně koncepce v mnoha směrech. Byli bychom rádi, aby se uzákonil sport jako prevence chorob, aby pohybové poradenství v léčbě nebo prevenci obezity mělo svůj kód v systému úhrad. Chystáme se na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky projednat, aby se do projektů financovaných z grantů na vědu a výzkum zahrnuly i projekty týkající se tělovýchovy a sportu.

Co dělá Český olympijský výbor sám za sebe, aby situaci zlepšil?

Koncem loňského roku byla založena nadace pro podporu sportu dětí z rodin s limitovanými finančními prostředky, které by neumožnily dítěti sportovat. Tuto nadaci podporují všichni olympionici, kteří získali medaili na posledních dvou olympiádách.

Dalším cílem Českého olympijského výboru je prostřednictvím známých sportovních osobností popularizovat sport pro všechny. Víme, že jen tři procenta dětí se mohou stát vrcholovými sportovci, ale nás zajímá těch 97 %, jimž nejde o vítězství na olympiádě, ale o radost z pohybu a zdraví. Podstatné je pro děti i to, že sport jim dává životní cíl a učí je překonávat překážky.

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode