Očkování

Praha 23. února 2016 (ČTK) 

  Dospělí Češi a Češky podceňují svoji ochranu očkováním. Až na některé odpůrce dávají své děti očkovat podle očkovacího kalendáře. Česko má už sedm let očkovací kalendář také pro dospělé, jeho doporučeními se ale řídí málo lidí, řekl dnes noviná- řům vedoucí katedry epidemiologie Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové profesor Roman Chlíbek. „Očkování v  dětství není celoživotní, v  dospělosti už nechrání. Dětské infekce se přitom mohou objevit i u dospělých, zvláště u seniorů,“ řekl Chlíbek. S věkem totiž klesá imunita. Zatímco mezi 20. a  30. rokem je imunitní odpověď organismu vysoká a  výskyt infekč- ních nemocí naopak nejnižší, obranyschopnost šedesátníka se dá podle profesora srovnat s obranyschopností kojenců. Dospělí podle něj ale nevnímají vakcinaci jako samozřejmou součást péče o  své zdraví. S  přechodem od pediatra k praktickému lékaři jich řada přestává dochá- zet na pravidelnou prevenci, takže jim lékař ani vakcinaci nemůže nabídnout. K lékaři jdou jen se závažnějšími obtížemi. Někteří by o  očkování zájem i  měli, odradí je ale to, že řadu vakcín si musejí zaplatit sami, řekl Chlí- bek, vědecký sekretář České vakcinologické společnosti. Podle něj má pro zdravé dospělé smysl dát se nově očkovat či přeočkovat proti nemocem, kde očkování bylo zahájeno v dětství. Druhá kategorie jsou senioři od 65  let věku, kteří jsou kvůli poklesu imunity ve větším riziku infekcí, včetně závažných komplikací a  úmrtí. Očkování je doporučeno také chronicky nemocným lidem, zdravotní pojišťovny jim řadu vakcín hradí. Každý by si podle Chlíbka rozhodně měl hlídat přeoč- kování proti tetanu po deseti až 15 letech, od 60 let věku by lidé měli být přeočkováni každých deset let. „Určitě je vhodné se jednou za život nechat přeočkovat proti černému kašli, zvláště jsou-li v rodině malé děti, proto- že výskyt této infekce stoupá,“ řekl. Od neočkovaných dospělých se totiž mohou nakazit kojenci v  době, než nastoupí plná ochrana z jejich očkování. Na ochranu novorozenců se nově očkují těhotné v poslední třetině gravidity proti černému kašli a chřipce. Aktivisté to odmítají, podle nich vakcíny škodí nenarozenému dítěti. Podle Chlíbka ale studie potvrdily přínos očkování pro matku i dítě. K dalším očkováním v dospělém věku profesor doplnil, že kdo nebyl očkovaný v  dětství proti žloutence A a  B, měl by si ho doplnit, hodí se mu to i  pro cestování. „Samostatnou kapitolou je očkování proti klíšťové encefalitidě, máme nejvyšší výskyt v Evropě, a s narůstajícím věkem narůstá závažnost průběhu i  komplikací,“ řekl. Světová zdravotnická organizace doporučuje pro seniory také očkování proti pneumokokům, zdravotní pojišťovna levnější variantu plně hradí. 

V dospělosti lze očkovat minimálně proti 15 nemocem:

 
   
   
 • žloutenka A   - cena 1 dávky cca 1000kč 
 • žloutenka B   - cena 1 dávky cca 800 kč  
 • žloutenka A+B   - cena 1 dávky vacny TWINRIX cca 1550 kč 
 • tetanus + zášrt + černý kašel - cena 1 dávky BOOSTRIX cca 800 kč 
 • chřipka - cena 1 dávky cca 150 kč 
 • pneumokoková onemocnění (zápal plic) -cena 1 dávky cca 600/1350 kč 
 • klíšťový zánět mozku - cena 1 dávky cca 813 kč 
 • meningokokové onemocnění -cena 1 dávky cca 1420 kč 
 • příušnice, zarděnky, spalničky,rakovina děložního čípku (virus HPV),
 • vzteklina 

                                                                                                                                            Zdroj: Česká vakcinologická společnost

 

OČKOVAVCÍ KALENDÁŘ PRO DOSPĚLÉ JE DOSTUPNÝ ZDE:

   https://www.vakcinace.eu/data/files/ockov_kal_2015.pdf

 

Dětský očkovací kalendář v ČR platný k 1. 1. 2014

TERMÍN
VĚK DÍTĚTE
POVINNÉ OČKOVÁNÍ NEPOVINNÉ OČKOVÁNÍ
  NEMOC OČKOVACÍ LÁTKA NEMOC OČKOVACÍ LÁTKA
od 4. dne – 6. týdne Tuberkulóza (pouze u rizikových dětí s indikací) BCG vaccine SSI    
od 6. týdne     Rotavirové nákazy Rotarix, Rotateq (1. dávka)
od 9. týdne (2. měsíc) Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B Infanrix hexa 
Hexacima (1. dávka)
Pneumokoková onemocnění* Synflorix, Prevenar 13 (1. dávka)
      Rotavirové nákazy Rotarix, Rotateq (2. dávka-za měsíc po 1. dávce)
3. měsíc Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B Infanrix hexa 
Hexacima (2. dávka-za měsíc po 1. dávce)
Pneumokoková onemocnění* Synflorix, Prevenar 13 (2. dávka-za měsíc po 1. dávce)
      Rotavirové nákazy Rotateq (3. dávka-za měsíc po 2. dávce)
4. měsíc Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B Infanrix hexa 
Hexacima (3. dávka-za měsíc po 2. dávce)
Pneumokoková onemocnění* Synflorix, Prevenar 13 (3. dávka-za měsíc po 2. dávce)
11.-15. měsíc     Pneumokoková onemocnění* Synflorix, Prevenar 13 (přeočkování)
15. měsíc Spalničky, zarděnky, příušnice Priorix (1. dávka) Plané neštovice, spalničky, zarděnky, příušnice Priorix-Tetra (1. dávka)
do 18. měsíce Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B Infanrix hexa 
Hexacima (4. dávka)
   
21. až 25. měsíc Spalničky, zarděnky, příušnice Priorix (2. dávka-za 6-10 měsíců po 1. dávce) Plané neštovice, spalničky, zarděnky, příušnice Priorix-Tetra (2. dávka)
5. - 6. rok Záškrt, tetanus, černý kašel Infanrix (přeočkování)    
10. - 11. rok Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna Boostrix polio (přeočkování)    
13. rok (jen dívky)     Onemocnění lidským papilomavirem (karcinom děložního čípku)* Cervarix, Silgard (celkem 3 dávky)
14. rok (u neočkovaných v 10-11 letech) Tetanus Tetavax, Tetanol Pur (přeočkování) Záškrt, tetanus, černý kašel Boostrix, Adacel (přeočkování)

*hrazeno ze zdravotního pojištění

Poznámky
Povinné očkování je plně hrazené.
V rámci povinného očkování lze použít jinou očkovací látku, než zajistí Ministerstvo zdravotnictví (v souladu s § 47 Zákona č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví). Tato očkovací látka musí být v České republice registrována a výlohy za ni pak platí rodič sám.

 

DOSPĚLÍ (NAD 18 LET)

Příspěvek na očkování nehrazená z veřejného zdravotního pojištění pro dospělé od 18 let:

 • až 150 Kč na očkování proti chřipce (určeno dospělým do 65 let)
 • až 500 Kč na očkování proti klíšťové encefalitidě
 • až 500 Kč na očkování proti virové hepatitidě A, B
 • až 500 Kč na očkování proti meningokokovým nákazám
 • až 500 Kč na očkování pro cesty do zahraničí (očkování proti žluté zimnici, japonské encefalitidě, břišnímu tyfu a vzteklině); při žádosti o příspěvek na očkování proti vzteklině klient podepíše čestné prohlášení
 • až 1 000 Kč na očkování proti pásovému oparu (určeno dospělým od 50 let)
 • až 1 500 Kč na očkování proti virové hepatitidě A, B pro dobrovolníky působící ve zdravotnickém zařízení.

Jak získat příspěvek?

Předložte doklad o zaplacení očkovací látky proti danému onemocnění (ne starší než 3 měsíce) a potvrzení o její aplikaci na kterékoli pobočce VZP nebo je zašlete poštou spolu se žádostí o proplacení příspěvku.Podmínky k čerpání příspěvků na očkování naleznete v odstavci níže, podrobné podmínky naleznete zde.

PODMÍNKY ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA OČKOVÁNÍ

Žadatel o příspěvek na očkování musí předložit originál dokladu o nákupu a aplikaci očkovací látky a lékařem potvrzený doklad o provedení vakcinace:

 1. originální platební doklad (účetní/daňový dle zákona o účetnictví) o nákupu a aplikaci očkovací látky musí být vystavený od 1. 1. 2017 do 30. 11. 2017 a při žádosti o příspěvek nesmí být starší než 3 kalendářní měsíce od data vystavení. Musí mít tyto podstatné náležitosti:
 • rozsah a předmět plnění (účel vystavení dokladu, název zboží/služby)
 • označení osoby, pro kterou je plnění určeno
 • identifikaci firmy/zařízení (IČ), kde klient zakoupil očkovací látku
 • datum vystavení dokladu
 • uhrazená cena v Kč (jedna částka zahrnující cenu nakoupené očkovací látky a aplikace – v případě zakoupení u lékaře).
 1. potvrzení o aplikaci očkovací látky:
 • očkovací průkaz
 •  není-li předložen očkovací průkaz, pojištěnec musí aplikaci očkovací látky doložit formulářem „potvrzení o aplikaci“ s následujícími údaji:
  • název onemocnění
  • název očkovací látky
  • jméno a příjmení pojištěnce (nositele příspěvku)
  • číslo pojištěnce
  • datum aplikace
  • razítko a podpis lékaře.

Příspěvek je poskytován na:

 • očkovací látku i její aplikaci
 • jakoukoli dávku z očkovacího schématu.

V roce, kdy pojištěnec dovrší 18 let, může čerpat příspěvek buď v programu DĚTI, nebo DOSPĚLÍ. Podmínka věku stanovená v rámci jednotlivých příspěvků musí být splněna k termínu aplikace.

Podmínky čerpání příspěvku:

 • o příspěvek může žádat pojištěnec VZP, který nedluží na pojistném vč. příslušenství na veřejné zdravotní pojištění
 • příspěvek nemohou čerpat osoby, u nichž je VZP v systému zdravotního pojištění jen výpomocnou zdravotní pojišťovnou
 • pojištěnec, který splňuje všechny stanovené podmínky, může žádat o příspěvek v době trvání programu 
 • žádost o příspěvek může podat osoba starší 18 let (o příspěvek žádá klient sám nebo jím zmocněná osoba, která předloží vyplněný formulář Plné moci) nebo zákonný zástupce pojištěnce VZP mladšího než 18 let
 • žádost o vyplacení příspěvku musí být podána nejpozději do 30. 11. 2017
 • čerpání příspěvků může být ukončeno i před datem 30. 11. 2017 po vyčerpání stanoveného finančního limitu.

K žádosti o příspěvek u dítěte, které bylo očkováno u jiného než registrujícího praktického lékaře, musí být doloženo čestné prohlášení zákonného zástupce.

O příspěvek na očkování proti vybranému infekčnímu onemocnění lze žádat v roce 2017 pouze jednou.Pokud klient nevyčerpá příspěvek na vybrané onemocnění v max. výši, nelze jej dočerpávat.

VZP není ze zákona odpovědná za dostupnost očkovacích látek na očkování nehrazená z veřejného zdravotního pojištění. Poskytování příspěvků na vybraná očkování není vázáno na zajištění příslušných očkovacích látek na trhu.


Příspěvek na očkování proti chřipce nebude poskytnut pojištěncům, kteří mají nárok na úhradu tohoto očkování z veřejného zdravotního pojištění:

 • pojištěnci nad 65 let věku
 • pojištěnci po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk, pojištěnci, kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin nebo diabetem, pojištěnci umístění ve zdravotnických zařízeních dlouhodobé lůžkové péče, v domovech pro seniory, v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem.

Příspěvek nebude těmto pojištěncům poskytnut ani na doplatek rozdílu v ceně vakcín, pokud si při očkování proti chřipce vyberou jinou vakcínu než tu, která jim je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění.


Příspěvek na očkování proti žloutence pro dobrovolníky působící ve zdravotnickém zařízení

 1. Příspěvek je určen pojištěncům od 15 let, kteří vykonávají dobrovolnickou činnost u poskytovatele zdravotních služeb (zdravotnické zařízení).
 2. Příspěvek do výše 1 500 Kč se vztahuje na očkování proti:
 • hepatitidě A – pro pojištěnce ve věku od 15 let výše
 • hepatitidě B nebo A/B (kombinovaná vakcína) – pro pojištěnce od 18 let výše. 
 1. Podmínkou je předložení potvrzení o vykonávání dobrovolnické činnosti s těmito údaji:
 • název a adresa zdravotnického zařízení
 • jméno a příjmení pojištěnce
 • datum narození pojištěnce
 • razítko a podpis koordinátora dobrovolníků/dobrovolnického programu či garanta programu.
 1. Dobrovolníci mohou čerpat příspěvek na hepatitidu pouze v rámci své skupiny.

 

 

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode