Očkování proti tetanu

 
Očkování proti tetanu je tradičně jediné pravidelné očkování dospělých.
 
Poslední booster dávka v dětském věku je aplikována v 10–11 letech u dětí narozených v roce 1999 a později nebo ve 14 letech u dětí narozených před rokem 1999. 
 
Pro dospělé mladší 60 let jsou nyní doporučené intervaly podání booster dávky každých 15 let, po šedesátém roce věku pak 10 let. Dne 2. 5. 2013 vydala Národní imunizační komise (NIKO) doporučení k očkování proti tetanu v dospělosti, které bude podkladem pro připravovanou novelu Vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem. Vzhledem k dlouhé séroprotekci po aplikaci boosterových dávek v dospělosti a příznivé epidemiologické situaci bude doporučeno prodloužení intervalu pro podání booster dávky dospělým mladším 60 let až na 15–20 let, u osob nad 60 let pak na 10–15 let. Doporučené optimální věkové hranice pro přeočkování tetanu u dospělých budou 30, 50, 65, 75 a 85 let. U imunosuprimovaných osob je nadále doporučováno provádět přeočkování po 10 letech od poslední dávky. 
 
K očkování se používá monovakcína s obsahem 40 IU/ml tetanického anatoxinu. Je-li potřeba provést základní očkování u osob nad 15 let, podávají se tři dávky, interval mezi první a druhou je 6 týdnů, mezi druhou a třetí dávkou 6 měsíců. 
 
Pro zvýšený výskyt případů pertuse v posledních letech jak v dospělosti, tak u novorozenců je vhodnou variantou zejména při prvním přeočkování dospělých osob ve 25 letech kombinovaná vakcína proti pertusi, difterii a tetanu. V současné době jsou dostupné adsorbované vakcíny se sníženým obsahem antigenů (Adacel, Boostrix inj). U těchto vakcín je doporučováno přeočkování po 10 letech. 
 
Jsou-li pochybnosti, zda podat pouze booster dávku nebo kompletní očkování, je možno vyšetřit hladinu protilátek proti tetanu, nejdříve však 4 týdny po podání poslední dávky. Je-li hladina pod 0,02 UI/ml, doporučuje se kompletní očkování, u hodnot 0,02–0,5 UI/ml stačí podání booster dávky. Dostatečná ochranná hladina je 0,5 UI/ml.

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode