OČR

Jaké jsou možnosti u potřeby ošetřování – OČR? 
Ošetřovné se poskytuje od prvního dne potřeby ošetřování (péče) po dobu 9 kalendářních dnů přímo od 1. dne potřeby ošetřování, není zde tedy žádná karenční lhůta. Zaměstnanci, který má v trvalé péči alespoň jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku, a  je jinak osamělý (tj. svobodný, rozvedený, ovdovělý, nežije–li s druhem nebo registrovaným partnerem), se ošetřovné poskytuje od prvního dne potřeby ošetřování (péče) po dobu 16 kalendářních dnů. Ošetřovné se stanoví stejným způsobem jako nemocenské, včetně výše dávky 60 % denního vyměřovacího základu. V  témž případě ošetřování náleží podpora jen jednou a  jen jednomu oprávněnému nebo postupně dvěma oprávněným, jestliže se v  témže případě ošetřování (péče) vystřídají. Vystřídání je možné jen jednou. Pozor, nelze tedy rozhodovat o  potřebě ošetřování (OČR) opakovaně ani pomocí změněné diagnózy, ani tím, že se např. učiní mezi dvěma či více OČR několikadenní přestávka.

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode