Osoby s vysokým rizikem vážného průběhu COVID 19 

 
Covid 19 je v naprosté většině případů lehké, samoúzdravné onemocnění, které nevyžaduje návštěvu lékaře ani žádnou léčbu.   
 
Asi v 10%  procentech může být průběh závažnější, s potřebou léčby v nemocnici. V tomto případě je často výhodou, když je léčba podána co nejdříve. ¨
 
Dále jsou uvedeny skupiny nemocných s rizikem vážného průběhu onemocnění, kteří by měli lékaře oslovit ihned při prvním podezření na onemocnění:
 •          o věk >65 let
                          o věk > 55 let a současně kardiovaskulární onemocnění, hypertenze, chronické respirační onemocnění, index tělesné hmotnosti (BMI) > 30 kg/m2
                          o obezita s indexem tělesné hmotnosti BMI > 35 kg/m2
                          o chronické onemocnění ledvin (včetně dialyzovaných osob)
                          o chronické onemocnění jater
                          o diabetes mellitus
                          o primární nebo sekundární imunodeficit
                          o imunosupresivní léčba a stav po transplantaci
                          o chronické plicní onemocnění v dispenzarizaci (např. chronická obstrukční plicní choroba, intersticiální plicní onemocnění, bronchiální astma, plicní hypertenze, cystická fibróza, obstrukční a centrální
                             spánková apnoe)
                          o onkologické nebo hemato-onkologické onemocnění s aktuálně probíhající léčbou
                          o trombofilní stav v dispenzární péči
                          o neurologická onemocnění ovlivňující dýchání
 
 • věk >65 let
 • věk > 55 let a současně kardiovaskulární onemocnění, hypertenze, chronické respirační onemocnění, index tělesné hmotnosti (BMI) > 30 kg/m2
 • obezita s indexem tělesné hmotnosti BMI > 35 kg/m2
 • chronické onemocnění ledvin (včetně dialyzovaných osob)
 • chronické onemocnění jater
 • diabetes mellitus
 • primární nebo sekundární imunodeficit
 • imunosupresivní léčba a stav po transplantaci
 • chronické plicní onemocnění v dispenzarizaci (např. chronická obstrukční plicní choroba, intersticiální plicní onemocnění, bronchiální astma, plicní hypertenze, cystická fibróza, obstrukční a centrální spánková apnoe)
 • onkologické nebo hemato-onkologické onemocnění s aktuálně probíhající léčbou
 • trombofilní stav v dispenzární péči
 • neurologická onemocnění ovlivňující dýchání
 
Tito chronicky nemocní by měli ihned po vzniku příznaků možného COVIDU 19 oslovit lékaře a co nejdříve podstoupit test. V případě pozitivního testu u nich může být nasazena preventivní léčba plasmou nebo monoklonálními protilátkami, ale ta musí být zahájena nejpozději do sedmého dne od prvních příznaků onemocnění!!! 
 
 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode