Osoby s vysokým rizikem vážného průběhu COVID 19

 
Covid 19 je v naprosté většině případů lehké, samoúzdravné onemocnění, které nevyžaduje návštěvu lékaře ani žádnou léčbu.   
 
Asi v 10%  procentech může být průběh závažnější, s potřebou léčby v nemocnici. V tomto případě je často výhodou, když je léčba podána co nejdříve. Dále jsou uvedeny skupiny nemocných s rizikem vážného průběhu onemocnění, kteří by měli lékaře oslovit ihned při prvním podezření na onemocnění:
 • osoby po trasplantaci orgánů
 • nemocní s nádorovým onemocněním v léčbě chemoterapií nebo ozařováním nebo do roku po jejím ukončení
 • diabetici 1. typu
 • nemocní v dialyzačním programu
 • osoby s těžkou obezitou (BMI>40)
 • nemocní s pokročilým onemocněním plic (CHOPN III-IV. st., fibrózy, astma na biologické léčbě, plicní hypertenze) 
 • nemocní s prokázanou závažnu trombofilií
 • nemocní se systémovým onemnocbněním pojiva na imunosupresivní léčbě
 • nemocní se závažnou poruchou imunity
 • nemocní s aktivním autoimunitním neurologickým onemocněním
 • nemocní s neurosvalovým onemocněním
 • nemocní s léčenou vaskulitidou
 
Tito chronicky nemocní by měli ihned po vzniku příznaků možného COVIDU 19 oslovit lékaře a co nejdříve podstoupit PCR test. V případě pozitivního testu u nich může být nasazena preventivní léčba plasmou nebo monoklonálními protilátkami, ale ta musí být zahájena nejpozději do třetího až sedmého dne onemocnění!!! 
 
 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode