ČINNOST NAŠÍ ORDINACE V ROCE 2013

01.05.2014 16:56

Počet registrovaných pacientů k 1.1.2013 při převzetí praxe byl 1456.

Počet registrovaných pacientů k 31.12.2013 byl 1490 (689 mužů a 801 žen).

Během roku 2013 se 46 pacientů přehlásilo k jinému lékaři a 24 zemřelo. Současně se u nás zaregistrovalo 104 nových pacientů.

 

Věková skupina        Počet mužů           Počet žen             Celkový počet

15 - 19 let              16                      15                       31

20 - 24 let              68                       54                      122

25 - 29 let              52                       64                      116

30 - 34 let              83                       75                      158

35 - 39 let              60                       96                      156

40 - 44 let              63                       65                      128

45 - 49 let              62                       54                      116

50 - 54 let              58                       61                      119

55 - 59 let              64                       49                      113

60 - 64 let              43                       60                      103

65 - 69 let              42                       49                       91

70 - 74 let              33                       56                       89

75 - 79 let              21                       41                       62

80 - 84 let              20                       31                       51

85 a více let           4                         31                       35

Celkem:                689                     801                     1490

 

Registrovaní pacienti mají bydliště převážně v Dambořicích a Násedlovicích, ale i v Želeticích, Žarošicích, Velkých Hostěrádkách, Bošovicích, Bohumilicích, Krumvíři  a dalších obcích  v široké oblasti mezi Kyjovem a Brnem.

Během roku 2013 jsme provedli 5795 vyšetření pacientů, z toho 5416 v ordinaci a 379 doma během návštěvní služby.

Celkem bylo provedeno 913 celkových komplexních vyšetření, tedy vstupních a preventivních prohlídek. Z těchto 913 pacientů, kteří byli komplexně vyšetřeni, bylo 270 obézních (30%), 570 trpí vysokým krevním tlakem (62%) a 150 má cukrovku (16%). Lze předpokládat, že poslední třetina registrovaných pacientů, která ještě nepodstoupila komplexní vyšetření bude „zdravější“ a skutečné procento výskytu všech těchto civilizačních chorob (krom obezity) bude ve skutečnosti asi o třetinu nižší.

Během roku jsme provedli 291 pravidelných dispenzárních kontrol diabetiků, kteří se rozhodli, že budou s cukrovkou sledováni v naší ambulanci.

Přímo v ordinaci a doma u pacientů jsme provedli  800 krevních vyšetření  (krevní cukr, hladina glykovaného hemoglobinu - dlouhodobého cukru, INR - krevní srážlivost při léčbě warfarinem a stanovení CRP u infekčních onemocnění),  99 ultrazvukových vyšetření břicha a 253 EKG.  Dále jsme v rámci programu prevence nádorů tlustého střeva v ordinaci provedli 114 vyšetření vzorků stolice na skryté krvácení.

Při hodnocení statistik za rok 2013 a první půlrok 2014 jsem velmi potěšen rostoucím zájmem  Vás pacientů o naši ordinaci. Jako kladný ohlas naší práce vnímám zejména narůstající počet pacientů ze vzdálenějších obcí a také rostoucí zájem pacientů o pravidelné kontroly cukrovky a dalších chronických onemocnění, který ukazuje, že péče poskytovaná v naší ordinaci je v této oblasti stejně kvalitní jako u vzdálených  lékařů. Velmi mne těší sledovat, jak již během prvního roku postupně  narůstal počet lékařských výkonů, které jsou Vám u nás v ordinaci k dispozici a zejména počet konkrétních spokojených pacientů, kteří dávají přednost ošetření u nás a před dojížděním, dlouhým objednacím termínům u specialistů.

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode