NOVINKY V ÚHRADĚ NEPOVINNÝCH OČKOVÁNÍ

04.02.2018 10:56

Která z nepovinných očkování proti infekčním nemocem hradí pojišťovna?

Očkování můžeme rozdělit na povinná (tzv. pravidelná), která jsou hrazená z veřejného zdravotního pojištění buď plošně, nebo rizikovým skupinám pojištěnců, dále nepovinná, leč přesto hrazená ve stanovených případech z veřejného zdravotního pojištění, a nepovinná pojišťovnami nehrazená.

Jako nepovinné můžete absolvovat očkování proti chřipce, rakovině děložního hrdla, klíšťové encefalitidě, žloutence, pneumokokové infekci, meningokokové meningitidě, planým neštovicím a dalším chorobám, případně "cestovní očkování" např. proti břišnímu tyfu, choleře, žluté zimnici apod. Tato dobrovolná očkování si hradí klient sám – jak cenu vakcíny, tak i její aplikace.

Existují však výjimky, kdy je i nepovinné očkování hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Konkrétně je to u očkování proti chřipce, proti pneumokokům a proti rakovině děložního hrdla. Hrazena je jak vakcína (v provedení nejméně ekonomicky náročném), tak její aplikace. Pokud si klient vybere vakcínu jinou než ekonomicky nejméně náročnou, musí si uhradit rozdíl v ceně.

Očkování proti lidskému papilomaviru mají podle zákona hrazené z veřejného zdravotního pojištění dívky i chlapci (chlapci od 1. 1. 2018), je-li očkování zahájeno od dovršení 13. do dovršení 14. roku věku. Papilomaviry mohou způsobit nejen rakovinu děložního hrdla, ale i další nádory (penisu, análního otvoru atd.) nebo genitální bradavice.

Očkování proti chřipce pojišťovna hradí u čtyř zákonem stanovených skupin osob. Jsou to pojištěnci nad 65 let věku, dále pacienti po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk, pacienti, kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin nebo diabetem, a osoby umístěné ve zdravotnických zařízeních dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory, v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem.

Očkování proti pneumokokům je jako nepovinné hrazeno u dětí, pokud všechny dávky očkovací látky byly aplikovány do sedmého měsíce věku pojištěnce (hrazeno je pak i přeočkování provedené do patnáctého měsíce věku). Od 1. 9. 2015 je očkování proti pneumokokovým infekcím hrazeno také pojištěncům nad 65 let. U rizikových skupin, stanovených vyhláškou o očkování proti infekčním nemocem, patří toto očkování mezi povinná a je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

Novinkou od 1. 1. 2018 je možnost hrazeného očkování proti invazivním meningokokovým infekcím, pneumokokovým infekcím, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae typ b a proti chřipce, a to u pojištěnců s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny, pojištěnců po transplantaci kmenových hemopoetických buněk, pojištěnců se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti, nebo u pojištěnců po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci. I zde je z veřejného zdravotního pojištění hrazeno očkování vakcínou v provedení ekonomicky nejméně náročném.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí VZP

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode