ČINNOST NAŠÍ ORDINACE V ROCE 2017

02.02.2018 16:10

Počet pacientů registrovaných  v naší ordinaci  byl k 1.1.2017 byl 1614.

Počet registrovaných pacientů k 31.12.2017 byl 1641.

Během roku 2015 se u nás zaregistrovalo 100 nových pacientů, 23 pacientů se přehlásilo k jnému lékaři a 20 zemřelo.

Během let 2013  až 2017 se počet registrovaných pacientů zvýšil o 205.

Registrovaní pacienti mají bydliště převážně v Dambořicích a Násedlovicích, ale i v Želeticích, Žarošicích, Velkých Hostěrádkách, Bošovicích, Bohumilicích, Krumvíři  a dalších obcích  v široké oblasti mezi Kyjovem a Brnem.

Během roku 2017 jsme provedli 5513 vyšetření pacientů, z toho  508  vyšetření doma během návštěvní služby.

Celkem bylo provedeno 803 celkových komplexních vyšetření, tedy vstupních a preventivních prohlídek.

Během roku jsme provedli 873  pravidelných dispenzárních kontrol diabetiků, kteří se rozhodli, že budou s cukrovkou sledováni v naší ambulanci.

Přímo v ordinaci a doma u pacientů jsme provedli  1906 krevních vyšetření  (krevní cukr, hladina glykovaného hemoglobinu - dlouhodobého cukru, INR - krevní srážlivost při léčbě warfarinem a stanovení CRP u infekčních onemocnění),  87 ultrazvukových vyšetření břicha a 540 vyšetření EKG.  Dále jsme v rámci programu prevence nádorů tlustého střeva v ordinaci provedli 139 vyšetření vzorků stolice na skryté krvácení.

Od  roku 2014 provádím v naší ordinaci  ošetření bolestivých stavů  měkkými a mobilizačními technikami, v tomto roce celkem 390 ošetření, dále léčebnými obstřiky (celkem 203 ošetření) a fyzikální terapii (eletroléčba, ulrazvuk a laser) v roce 2017 103 výkonů hrazených zdravotním pojišťovnám. Dále zajišťujeme domácí sledování krevního tlaku (celkem 39 vyšetření) a  vyšetření cév dolních končetin (celkem  93 vyšetření).

Při hodnocení statistik od roku  2013  mne stále těší zájmem Vás pacientů o naši ordinaci. Jako kladný ohlas naší práce vnímám zejména narůstající počet pacientů a také rostoucí zájem pacientů o pravidelné kontroly cukrovky a dalších chronických onemocnění, který ukazuje, že péče poskytovaná v naší ordinaci je v této oblasti stejně kvalitní jako u vzdálených  lékařů. Velmi mne těší sledovat, jak postupně  narůstá počet lékařských výkonů, které jsou Vám u nás v ordinaci k dispozici a zejména počet konkrétních spokojených pacientů, kteří dávají přednost ošetření u nás a před dojížděním a dlouhým objednacím termínům jinde.

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode