ČASTÉ DOTAZY K OČKOVÁNÍ PROTI SPALNIČKÁM

07.06.2019 19:32

1. Jak dezinfikovat místo vpichu?

Dezinfekce by před očkováním jakoukoli vakcínou měla zaschnout. Je to důležité hlavně u živých vakcín, protože by zbytky dezinfekce mohly účinnou látku obsaženou ve vakcíně inaktivovat. Ale i u neživých vakcín je to vhodné, protože je potom méně lokálních nežádoucích reakcí. Nezáleží tedy ani tak na tom, jaký typ dezinfekce se zvolí, ale aby dezinfekce zaschla. Zaschnutí je také známkou, že proběhla dostatečná expoziční doba pro dezinficiens a tím je dosaženo účinnosti dezinfekce.

2. Vakcína by se měla aplikovat intramuskulárně (i.m., do svalu) nebo subkutánně (s.c., pod kůži)?

Obě možnosti jsou v zásadě rovnocenné, včetně rovnocenné imunitní odpovědi na obě cesty podání. Pořadí uváděné výrobcem v příbalové informaci není rozhodující, není třeba měnit přístup, dále očkujeme tak, jako v případě dosud používané vakcíny Priorix.

3. Proč by se vakcína měla aplikovat na vnější stranu horní části paže (rameno) v případě s.c. aplikace?

Aplikace zajistí nejlepší imunitní reakci organismu a snadnou migraci buněk imunitního systému z nejbližších lymfatických (mízních) uzlin. V případě MMRvaxPro je ideálním místem horní část paže v oblasti tříhlavého pažního svalu (m. triceps brachii), protože je vhodné, když se aktivují jako první buňky mízních uzlin v podpaží (obr.1). Vakcína se aplikuje pod úhlem 45 stupňů (obr.2). Aplikace MMR vakcíny se připouští také subkutánně v oblasti deltového svalu. Tato oblast je ale doporučována méně. Před vlastní aplikací není nutné provádět aspiraci po vpichu. V případě nutnosti aplikace u dětí mladších 12 měsíců věku je možná s.c. aplikace do anterolaterální strany stehna (oblast čtyřhlavého stehenního svalu).  
 

Obrázek 1: Místo s.c. aplikace

 

Obrázek 2: Subkutánní injekce (převzato z knihy – citace 5)

 

4. Vakcína MMRvaxPro je nová nebo jsou s ní delší zkušenosti?

Vakcína MMRvaxPro je totožná s vakcínou MMR II, jsou to stejné vakcíny, které se prodávají pod různými názvy v Evropě a v USA. Jsou s ní nejdelší zkušenosti ze všech dostupných MMR vakcín, bylo jí aplikováno celosvětově již více než 750 miliónů dávek.

5. Je možno zaměnit MMR vakcíny od různých výrobců?

Světová zdravotnická organizace (SZO) i americký poradní sbor pro očkování ( ACIP) se vyslovují k zaměnitelnosti vakcín pozitivně – pokud je možné dát obě dávky od stejného výrobce, je to lepší (spíše z organizačních, než medicínských důvodů). Pokud to ale není možné, např. při výpadku v zásobování, mohou se vakcíny zaměnit.

6. Není-li očkování MMR vakcínou součástí pravidelného očkování dětí kdo to hradí?

V souvislosti se zvýšeným výskytem spalniček v dětské i dospělé populaci nastávají situace, kdy o očkování MMR vakcínou, případně vyšetření protilátek proti spalničkám, mají zájem také v minulosti očkované děti, rodiče nebo dospělé osoby. Vyšetření a očkování je pak hrazeno takto:

  • Pacient má zájem o vyšetření, které je provedeno na jeho žádost – náklady spojené s vyšetřením na přítomnost protilátek proti spalničkám si hradí pacient sám, případné očkování/přeočkování si také hradí sám.
  • Pacient byl v kontaktu s případem spalniček – vyšetření na přítomnost protilátek proti spalničkám je hrazeno příslušnou zdravotní pojišťovnou. V případě nařízené postexpoziční profylaxe (aplikace do 72 hodin od kontaktu) je vakcína hrazena státem ze státního rozpočtu.
  • Pacient byl v ohnisku epidemie, kde proběhlo epidemiologické šetření a bylo na základě návrhu krajské hygienické stanice odsouhlaseno hlavním hygienikem ČR mimořádné očkování podle zákona o ochraně veřejného zdraví – vyšetření na přítomnost protilátek proti spalničkám je hrazeno příslušnou zdravotní pojišťovnou a cena vakcíny v případě aplikace je hrazena státem ze státního rozpočtu.
  • Ochrana zdraví při práci při očkování zdravotníků – náklady na vyšetření protilátek proti spalničkám hradí zaměstnavatel a v případě absence protilátek a potřebě očkování, cenu vakcíny hradí také zaměstnavatel. Očkování proti spalničkám u všech séronegativních zdravotníků je považováno za vhodné a je možné ho považovat za naplnění povinností zaměstnavatele stanovených zákoníkem práce a zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění.
  • Vyšetření pacienta v rámci diferenciální diagnostiky – vyšetření indikované lékařem je hrazeno příslušnou zdravotní pojišťovnou. Případná vakcinace je pak hrazena samotným pacientem.

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode