BUDETE-LI VÍCE CVIČIT, VYHNETE SE PĚTI NEMOCEM

14.10.2016 10:14

Vyšší úrovně fyzické aktivity, než jsou doporučené Světovou zdravotnickou organizací (WHO), jsou spojeny s nižším relativním rizikem vzniku pěti závažných onemocnění. To je závěr meta-analýzy publikované v renomovaném časopisu British Medical Journal.

Vyšší úrovně fyzické aktivity, než jsou doporučené Světovou zdravotnickou organizací (WHO), jsou spojeny s nižším relativním rizikem vzniku pěti závažných onemocnění. To je závěr meta-analýzy publikované v renomovaném časopisu British Medical Journal.

Největšího benefitu bylo dosaženo při 3000-4000 MET minut týdně (MET je Metabolic Equivalent of Task), tato jednotka odpovídá spotřebě 1 kilokalorie na kilogram tělesné hmotnosti cvičícího za hodinu - energetická spotřeba při klidném sezení – pozn. red.).

Při vyšších úrovních aktivity byl již zaznamenán minimální excesivní benefit. (Pro lepší představu – k dosažení 3000 MET minut/týden stačí stoupat po schodech po dobu 10 minut, luxovat po dobu 15 minut, zahradničit 20 minut, běhat 20 minut, chodit nebo jet na kole po dobu 25 minut každý den).

Výzkumníci analyzovali 174 studií, které sledovaly výskyt onemocnění a celkovou fyzickou aktivitu, včetně činnosti ve volném čase, v zaměstnání, doma nebo při aktivních přesunech (jízda na kole do práce apod.).

Ve srovnání s lidmi, kteří nedosahovali doporučené úrovně WHO, tedy 600 MET minut/týden, byla i nízká aktivita (600-3999 MET minut/týden) spojena se signifikantním snížením rizika. Ale největší redukce rizika byla zaznamenána ve skupině osob s vysokou aktivitou 8000 MET minut/týden nebo více.

Tato vysoká aktivita byla spojena s následujícím snížením relativního rizika pro choroby:
- Diabetes: 28 % nižší riziko
- Ischemická mrtvice: 26 %
- Ischemická choroba srdeční: 25 %
- Karcinom tlustého střeva: 21 %
- Karcinom prsu: 14 %

Na základě těchto zjištění autoři docházejí k závěru, že aby mohlo býti dosaženo výrazného snížení rizika vzniku uvedených onemocnění, celková fyzická aktivita musí být několikanásobně vyšší, než je současná doporučená minimální úroveň 600 MET minut/týden. Editorialisté však zprávě vytýkají, že nezmiňuje potřebné úrovně intenzity cvičení či aktivit.

JAKO VÝRAZNĚ PROSPĚŠNOU ÚROVEŇ FYZICKÉ AKTIVITY LZE TEDY OZNAČIT VÍCE NEŽ HODINU BĚHÁNÍ NEBO INTENZIVNÍ PRÁCE NA ZAHRADĚ, NEBO HODINU A PŮL JÍZDY NA KOLE KAŽDÝ TÝDEN.

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode