PREVENCE ŠÍŘENÍ BAKTERIÁLNÍ REZISTENCE, SLEDOVÁNÍ SPOTŘEBY ANTIBIOTIK

14.02.2022 19:25

Narůstající rezistence mikrobů vůči antibiotikům je celosvětovou hrozbou. Rozdíly mezi jednotlivými zeměmi Evropy jsou obrovské, a to jak z hlediska rezistence, tak i správného předepisování antibiotik, která se na vzniku rezistence zásadním způsobem podílí. Lékaři v severských zemích mohou být pro ostatní vzorem, naopak v jižních zemích je spotřeba širokospektrých antibiotik nadměrná. ČR stojí uprostřed na pomyslném rozcestí, nakročeno však má špatným směrem.

Naše ordinace se účastní celostátního sledování  předepisování antibiotik. V rámci tohoto sledování je jako základní ukazatel kvality péče sledován počet návštěv v ordinaci praktického lékaře, při kterých byl vystaven recept na antibiotika v přepočtu na 1000 návštěv s vydáním předpisu na jakýkoliv léčivý přípravek.  Ve všech vyspělých zemích platí, že čím je hodnota nižší, tím je preskripce kvalitnější. 

Hodnoty tohoto ukazatele naměřené pro naši ordinaci jsou podle údajů Portálu kvality zdravotních služeb trvale o více než 50% nižší než hodnoty celostátního i okresního průměru. Aktivně se snažíme o přístup, který pomáhá udržovat účinnost antibiotik!

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode