Informace JMK k očkování u praktických lékařů

14.03.2021 09:36

 

https://ockovani.jmk.cz/jsem-praktik

 

Aktualizováno k 10. 3. 2021

 

Mechanismus přidělení vakcín AstraZeneca PL

Závazný celerepublikový postup přidělení vakcín praktickým lékařům

 1. praktický lékař registruje své pacienty k očkování v modulu ISINočko

 2. MZČR každý týden v době uzávěrky (neděle večer) generuje aktualizovaný seznam lékařů a počet jejich korektně registrovaných pacientů

 3. v pondělí dopoledne MZČR posílá aktualizovaný seznam KKOČ a KKPL

 4. KKOČ určí, jak velký podíl z dodávky bude pro praktické lékaře (v JMK obvykle 100 %)

 5. KKPL seznam zkontroluje

 6. dodávka je rozdělena po 100 dávkách (menší množství není akceptovatelné) mezi ordinace, které mají v době uzávěrky nejvíc registrovaných pacientů

 7. pokud některá ordinace již dostala předchozí dodávku, posouvá se na konec řady

 8. takto se postupuje, dokud nebudou uspokojeny všechny ordinace, které mají registrováno min. 100 pacientů, poté se začne nové kolo

 9. ordinace s méně než 100 pacienty nejsou zaváženy (s výjimkou prvního týdne, kdy systém ISIN nefungoval)

 10. KKPL pošle seznam zavážených ordinací na dispečink očkování a distributorovi

 11. distributor poté zahájí rozvoz dodávek

 12. asistentka KKPL zašle seznam všem očkujícím PL, aby věděli, jestli patří mezi zavážené ambulance a mohli si zkontrolovat své počty pacientů

 13. případné reklamace v seznamu musí PL směřovat na dispecinkocko@mzcr.cz

 14. kontakt na Alliance Healthcare slouží pouze pro dotazy na logistiku, objednávky neřeší

 

Rozdělení AstraZeneca mezi praktiky v Jihomoravském kraji

Očkovací látka pro praktické lékaře je AstraZeneca. V JMK je všechna AstraZeneca přidělována praktickým lékařům (a týmům navštěvujícím imobilní občany u nich doma).

Klíč dle MZČR:

 1. Hlavním kritériem klíče je množství pacientů registrovaných na očkování u PL.

 2. Vedlejším kritériem je kolikrát kdo již vakcínu dostal.

V únoru bylo distribuováno 7600 dávek.

Předpokládaný plán dodávek do JMK:

Březen

 • 4.3. 5700 dávek pro 57 ordinací

 • 11.3. 4000 dávek pro 40 ordinací

 • 18.3. neznámo

 • 25.3. neznámo

Očekáváné dodávky další měsíce

 • Duben 44 000 dávek

 • Květen 55 000 dávek

 • Červen 99 000 dávek

 • Červenec 44 000 dávek

 • Srpen 99 000 dávek

Od dubna se dostane alespoň s jednou dodávkou na všechny zapojené ordinace praktiků.

Každá dodávka je rozdělena po 100 dávkách. Distributor je rozváží mezi jednotlivé ordinace.

 

Jak se přihlásit distributorovi AstraZeneca

Pro distributora Alliance Healthcare vyplňte Objednávkový formulář (neslouží k objednání vakcín, ale k upřesnění kontaktních informací pro budoucí závoz) a zašlete na e-mail AZvakciny@a-h.cz a v kopii na dispecinkocko@mzcr.cz.

 

Převoz vakcíny na místo aplikace

Převoz při teplotě 2-8°C, chránit před světlem, lahvičky na svislo, omezit otřesy (podložit gelovým polštářem do chladničky), zápis teploty při převzetí i odevzdání.

Manipulace s vakcínou na místě

AstraZeneca není tolik citlivá na převoz. Po otevření (po prvním propíchnutí zátky injekční jehlou), byla prokázána stabilita na dobu nejvýše 48 hodin při uchovávání v chladničce (2 °C – 8 °C). Během této doby může být také přípravek uchováván a používán při teplotách do 30 °C souvisle až 6 hodin. Z mikrobiologického hlediska má být vakcína po prvním otevření injekční lahvičky použita okamžitě a přeprava otevřené lahvičky samozřejmě zvyšuje riziko mikrobiální kontaminace. Takové použití je pak na zodpovědnosti uživatele (mělo by tedy co nejvíce dodrženo předcházení mikrobiologické kontaminace).

Další užitečné podrobnosti k vakcíně AstraZeneca najedete v této prezentaci a na stránkách České vakcinologické společnosti.

 

Koho lze aktuálně očkovat

Praktici mohou očkovat seniory nad 70 let a mladší chronicky závažně nemocné pacienty podrobně viz leták MZČR a podrobné instrukce. Vzhledem k nedostatku vakcíny se doporučuje upřednostnit lidi, kteří se objektivně nemohou dostavit do očkovacího centra.


V případě, že se Váš pacient již zaregistoval v centrálním registračním systému, aktuálně ho nelze přeregistrovat k Vám. Výjimkou jsou imobilní lidé. Ti musí nejprve zrušit svou registraci v očkovacím centru přes linku 1221 a až poté se mohou registrovat u Vás.

 

Přeočkování

Interval pro podání 2. dávky je v současnosti stanoven na 12 týdnů. Každý praktik si musí sám hlídat termíny druhých dávek. V případě AstraZeneca se přeočkování předpokládá v době dostatku vakcín, není tedy třeba odkládat rezervy na přeočkování.

 

Zdravotní dokumentace

Vedení zdravotní dokumentace je povinné. Do dokumentace je nutné zaznamenat ústní souhlas s očkováním. Zdravotní dokumentaci není povinné tisknout. Jako důkaz o očkování slouží zápis do ISIN.

Dotazník před očkováním platí pouze pro očkovací centra. U praktiků je nadbytečný a není nutné jej vyplňovat.

 

Zadání do ISIN

Zadávání do ISIN se musí provést ihned po aplikaci, v případě výpadku lze tolerovat do 24 hodin od aplikace.

 

Tisk certifikátu o očkování z ISIN

Pouze na vyžádání. Na adrese https://ocko.uzis.cz si lze svůj certifikát kdykoli vytisknout.

 

Nežádoucí účinky

Řeší ten, kdo očkuje, ev. RZP. Pozdní řeší PL. Nežádoucí účinky na SÚKL hlásí ten, kdo je zjistí.

 

Náhradníci

Ve výjimečných případech se může stát, že vakcína zbyde (hrozící expirace, načatá vakcína těsně před dobou spotřeby apod.). V tomto případě lze zbylou vakcínu očkovat náhradníkům. Každé očkovací zařízení si musí vytvářet seznam náhradníků (min. 5). V případě nedostupnosti náhradníka z prioritní skupiny, lze aplikovat náhradníkovi mimo prioritní skupinu (počet náhradníků mimo prioritní skupiny by neměl přesáhnout 5 %).

 

Kde očkovat pacienty registrované u neočkujících PL

 • pacienti z prioritních skupin

 • chronicky závažně nemocní

  • ve specializovaných centrech, kde jsou se svým závažným onemocněním dispenzarizovaní (např. Masarykův onkol. ústav)

 • imobilní

  • pomocí malých mobilních týmů - koordinuje Brněnská linka pro imobilní (viz níže)

  •  

Kontakty

Asistenční linka JMK

 • 800 129 921

Brněnská linka pro imobilní

 • 771 135 452 (funguje v pracovní dny od 8 do 12 a od 13 do 15 hodin)

Krajský koordinátor praktických lékařů (KKPL)

Asistentka krajského koordinátora praktických lékařů

Krajský koordinátor očkování

Aliance Healthcare

https://ockovani.jmk.cz/jsem-praktik

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode