KARANTÉNA

Domácí karanténa epidemiologická. 
 
-Domácí karanténa je vám uložena z důvodu vašeho kontaktu s nemocným s onemocněním COVID 19 pokud nejste očkován nebo jste neprodělal COVID  19
 
-Ihned kontaktujte lékaře a společně zvažte zda nejste kandidátem podání  MONOKLONÁLNÍCH PROTILÁTEK  v takzvané postexpoziční profylaxi 
        a) nejste očkován a  zároveň
        b) měl jste v posledních 4 dnech úzký kontakt s nemocným  (ve vzdálenosti bližší než 2 metry po dobu více než 15 minut / s přímým fyzickým kontaktem (např. objímání, líbání) / jídlem či pitím ze společného nádobí / kýchání, kašel /, 
            pobyt na stejném pokoji ve zdravotnickém nabo sociálním zařízení a zároveň
        c) máte některý rizikový faktor vážného průběhu u onemocnění 
                        o věk >65 let
                        o věk > 55 let a současně kardiovaskulární onemocnění, hypertenze, chronické respirační onemocnění, index tělesné hmotnosti (BMI) > 30 kg/m2
                        o obezita s indexem tělesné hmotnosti BMI > 35 kg/m2
                        o chronické onemocnění ledvin (včetně dialyzovaných osob)
                        o chronické onemocnění jater
                        o diabetes mellitus
                        o primární nebo sekundární imunodeficit
                        o imunosupresivní léčba a stav po transplantaci
                        o chronické plicní onemocnění v dispenzarizaci (např. chronická obstrukční plicní choroba, intersticiální plicní onemocnění, bronchiální astma, plicní hypertenze, cystická fibróza, obstrukční a centrální
                           spánková apnoe)
                        o onkologické nebo hemato-onkologické onemocnění s aktuálně probíhající léčbou
                        o trombofilní stav v dispenzární péči
                        o neurologická onemocnění ovlivňující dýchání
 
-Je možné, že se i u vás onemocnění objeví, ale stejně tak můžete zůstat zdráv.
-I když se budete cítit úplně zdravý, můžete nakazit další lidi ve svém okolí, proto dodržuje následující 
 opatření:
 
-Používejte obličejovou roušku i doma.
-Pobývejte v samostatném pokoji, optimálně užívejte sám i samostatnou koupelnu a toaletu
-Maximálně omezte kontakt s ostatními členy domácnosti
-Stravu konzumujte samostatně
-Kašlejte,  kýchejte a smrkejte do kapesníků na jedno použití. Ihned po použití  je vyhazujte 
 do  uzavíratelné odpadkové nádoby s  igelitovým sáčkem. Kapesníčky nedávat  do kapsy ani neodkládat 
 na plochy!
 Naplněný sáček v  odpadkovém koši zavázat, vložit do druhého sáčku, ten také zavázat a teprve poté 
 vyhodit do odpadu.
-Myjte si a dezinfikujte ruce po smrkání nebo jiné manipulaci se sekrety z dýchacích cest.
-Desinfikujte si ruce vždy před opuštěním svého pokoje.
-Důkladně  si omyjte ruce mýdlem, osušte vlastním ručníkem a  následně  desinfikujte  vždy před jídlem, 
  po stolici, po manipulaci s kontaminovanými předměty jako jsou  kapesníky, prádlo, hygienické potřeby…
-Dodržujte zákaz vycházení ven.
-Ostatní  zdraví členové domácnosti také nosí doma trvale roušku a přísně dodržují hygienu (mytí a 
 desinfekce rukou vždy před jídlem, před kontaktem rukou a obličeje, po manipulaci s kontaminovanými     
 předměty…)    
-Pokud jste zcela zdráv,  tak  další  členové vaší domácnosti nemusí být v karanténě.
-Sledujte svůj zdravotní stav, nejméně 2x denně měřte teplotu. O  zhoršení stavu, zejména zhoršeném   
 dýchání,  informujte telefonem svého lékaře! Pokud není praktický lékař dostupný, tak volejte RZP 155.
 
Do karantény nenastupují osoby očkované proti covid-19  nejméně 14 dní po 2. dávce očkování, nebo u jednodávkových vakcín 14 dní po této dávce, nemají-li příznaky.
 
Do karantény po kontaktu s covid pozitivním nenastupují bezpříznakové osoby, které prodělaly laboratorně prokázanou infekci covid-19 v době  posledních 90 dnů od pozitivního testu.
 
 
Testování během karantény:
1) při vzniku obtíží dle možností 1.-5. den od kontaktu s nemocným
2) nejsou-li obtíže, tak dle možností 5-7. den od kontaktu s nemocným (nebo u členů společné domácnosti 1-5 dní od data pozitivního testu nemocného spolubydlícího):   
 
 
Seznam odběrových míst: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center
 
V provozu je odběrové místo v Kyjovské nemocnici na infekční ambulanci v pavilonu G, vždy  v úterý a čtvrtek od 7 do 12 hodin. Je nutné se předem objednat na telefonním čísle 724 488 801 ( denně od 8 a do 14 hodin)
 
Nemocnice Kroměříž: https://www.nem-km.cz/covid-19-odbery 
 
Brno letiště https://www.synlab.cz/lab/brno-turany-mobilni-op
 
Brno Židenice: https://www.e-gene.cz/testovani-na-covid19-pro-indikovane-s-e-zadankou.html
 
Brno Veveří: https://covid-4035.rostiapp.cz/zadanka_online/rozcestnik/
 
 
Ukončení  epidemiologické karantény:
a) v případě že se u vás  neobjevily žádné  příznaky a máte negativní test  5-7 den,  bude karanténa ukončena 7. den od posledního kontaktu s nemocným 
b) v případě, že se u vás objevily příznaky, ale máte negativní test, lze karanténu ukončit  až po 14 dnech a nejdříve 3 dny po ústupu příznaků nemoci
c) v případě, že máte test pozitivní,  navazuje na dosavadní karanténu IZOLACE, kterou lze ukončit nejdříve 14 dní po tomto pozitivním testu  a současně nejdříve 3 dny po ústupu příznaků nemoci (pokud se u vás objevily)
d) v případě nemožnosti provést předepsané testy se karanténa prodlužuje na 14 dní od posledního kontaktu s nemocným a současně nejméně 3 dny po ústupu případných příznaků nemoci
 

 

Domácí karanténa je vám uložena z důvodu vašeho kontaktu s nemocným s onemocněním COVID 19 pokud nejste očkován nebo jste neprodělal COVID  19

 

Ihned kontaktujte lékaře a společně zvažte zda nejste kandidátem podání  MONOKLONÁLNÍCH PROTILÁTEK  v takzvané postexpoziční profylaxi 

        a) nejste očkován a  zároveň

        b) měl jste v posledních 4 dnech úzký kontakt s nemocným  (ve vzdálenosti bližší než 2 metry po dobu více než 15 minut / s přímým fyzickým kontaktem 

          (např. objímání, líbání) / jídlem či pitím ze společného nádobí / kýchání, kašel /,  pobyt na stejném pokoji ve zdravotnickém nabo sociálním zařízení a 

           zároveň

        c) máte některý rizikový faktor vážného průběhu u onemocnění 

                        o věk >65 let

                        o věk > 55 let a současně kardiovaskulární onemocnění, hypertenze, chronické respirační onemocnění, index tělesné hmotnosti (BMI) > 30 

                        o obezita s indexem tělesné hmotnosti BMI > 35 kg/m2

                        o chronické onemocnění ledvin (včetně dialyzovaných osob)

                        o chronické onemocnění jater

                        o diabetes mellitus

                        o primární nebo sekundární imunodeficit

                        o imunosupresivní léčba a stav po transplantaci

                        o chronické plicní onemocnění v dispenzarizaci (např. chronická obstrukční plicní choroba, intersticiální plicní onemocnění, bronchiální     

                           astma,  plicní hypertenze, cystická fibróza, obstrukční a centrální  spánková apnoe)

                        o onkologické nebo hemato-onkologické onemocnění s aktuálně probíhající léčbou

                        o trombofilní stav v dispenzární péči

                        o neurologická onemocnění ovlivňující dýchání

 

Je možné, že se i u vás onemocnění objeví, ale stejně tak můžete zůstat zdráv.

I když se budete cítit úplně zdravý, můžete nakazit další lidi ve svém okolí, proto dodržuje následující 

 opatření:

 

-Používejte obličejovou roušku i doma.

-Pobývejte v samostatném pokoji, optimálně užívejte sám i samostatnou koupelnu a toaletu

-Maximálně omezte kontakt s ostatními členy domácnosti

-Stravu konzumujte samostatně

-Kašlejte,  kýchejte a smrkejte do kapesníků na jedno použití. Ihned po použití  je vyhazujte 

 do  uzavíratelné odpadkové nádoby s  igelitovým sáčkem. Kapesníčky nedávat  do kapsy ani neodkládat 

 na plochy!

 Naplněný sáček v  odpadkovém koši zavázat, vložit do druhého sáčku, ten také zavázat a teprve poté 

 vyhodit do odpadu.

-Myjte si a dezinfikujte ruce po smrkání nebo jiné manipulaci se sekrety z dýchacích cest.

-Desinfikujte si ruce vždy před opuštěním svého pokoje.

-Důkladně  si omyjte ruce mýdlem, osušte vlastním ručníkem a  následně  desinfikujte  vždy před jídlem, 

  po stolici, po manipulaci s kontaminovanými předměty jako jsou  kapesníky, prádlo, hygienické potřeby…

-Dodržujte zákaz vycházení ven.

-Ostatní  zdraví členové domácnosti také nosí doma trvale roušku a přísně dodržují hygienu (mytí a 

 desinfekce rukou vždy před jídlem, před kontaktem rukou a obličeje, po manipulaci s kontaminovanými     

 předměty…)    

-Pokud jste zcela zdráv,  tak  další  členové vaší domácnosti nemusí být v karanténě.

-Sledujte svůj zdravotní stav, nejméně 2x denně měřte teplotu. O  zhoršení stavu, zejména zhoršeném   

 dýchání,  informujte telefonem svého lékaře! Pokud není praktický lékař dostupný, tak volejte RZP 155.

 

Do karantény nenastupují osoby očkované proti covid-19  nejméně 14 dní po 2. dávce očkování, nebo u jednodávkových vakcín 14 dní po této dávce, nemají-li příznaky.

 

Do karantény po kontaktu s covid pozitivním nenastupují bezpříznakové osoby, které prodělaly laboratorně prokázanou infekci covid-19 v době  posledních 90 dnů od pozitivního testu.

 

 

Testování během karantény:

1) při vzniku obtíží dle možností 1.-5. den od kontaktu s nemocným

2) nejsou-li obtíže, tak dle možností 5-7. den od kontaktu s nemocným  

 

Seznam odběrových míst: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center

 

V provozu je odběrové místo v Kyjovské nemocnici na infekční ambulanci v pavilonu G, vždy  v úterý a čtvrtek od 7 do 12 hodin. Je nutné se předem objednat na telefonním čísle 724 488 801 ( denně od 8 a do 14 hodin)

Nemocnice Kroměříž: https://www.nem-km.cz/covid-19-odbery 

Brno letiště https://www.synlab.cz/lab/brno-turany-mobilni-op

Brno Židenice: https://www.e-gene.cz/testovani-na-covid19-pro-indikovane-s-e-zadankou.html

Brno Veveří: https://covid-4035.rostiapp.cz/zadanka_online/rozcestnik/

 

Ukončení  epidemiologické karantény:

a) v případě že se u vás  neobjevily žádné  příznaky a máte negativní test  5-7 den,  bude karanténa ukončena 7. den od posledního kontaktu s nemocným 

b) v případě, že se u vás objevily příznaky, ale máte negativní test, lze karanténu ukončit  až po 14 dnech a nejdříve 3 dny po ústupu příznaků nemoci

c) v případě, že máte test pozitivní,  navazuje na dosavadní karanténu IZOLACE, kterou lze ukončit nejdříve 14 dní po tomto pozitivním testu  a současně nejdříve 3 dny po ústupu příznaků nemoci (pokud se u vás objevily)

d) v případě nemožnosti provést předepsané testy se karanténa prodlužuje na 14 dní od posledního kontaktu s nemocným a současně nejméně 3 dny po ústupu případných příznaků nemoci

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode